mw bakgrund
logo i bild

utbildningarUtbildningar

Ekologisk Kost & Näringsrådgivare

Utbildningen till Diplomerad Kost & Näringsrådgivare riktar sig till dig som vill arbeta seriöst och målinriktat med fokus på matens värde och individuella livsstilsprogram.
Utbildningen är förlagd till  Nordiskt Näringscenter, Stockholm
Se vidare under aktuellt.

logo

Mat & Viktrådgivare

Vi erbjuder en utbildning till Mat & Viktrådgivare som riktar sig till dig som vill arbeta seriöst och målinriktat med fokus på sund och klok viktbalansering utan dieter som innebär att äta näringstäta och mättande måltider med bra val av energivärde för att orka hela dagen.
Utbildningen är förlagd till Many Ways, Stockholm
Se vidare under aktuellt.

utbildningarKurser:

Mat & Viktrådgivare

En intensiv tvådagars påbyggnadskurs för dig som redan gått Kost & Näringsrådgivarutbildningen.
Målet med kursen är att ge dig djupa och värdefulla kunskaper för att kunna starta kurser för en hälsosam och sund viktbalans på arbetsplatser, inom företagshälsovård, träningscenter och i egen regi.
Många människor bantar mer eller mindre under hela sitt vuxna liv, men det är bara några få procent som lyckas behålla sin idealvikt. "Mat i balans Vikt i balans" innebär att normalisera sin vikt utan olika dieter, oavsett om det är under eller övervikt.
Se vidare under aktuellt.

Maten som håller dig frisk – på Masesgården.

Se vidare under aktuellt.

 

tomat

muffins

smultron

knyte

A K T U E L L T

Ekologisk Diplomerad
Kost & Näringsrådgivare

Nordiskt Näringscenter, Stockholm.

www.naringscenter.se
Mat & Viktrådgivare
Fem dagars kurs. För mer info kontakta
Many Ways
Mat & Viktrådgivare Påbyggnadskurs för Kost och Näringsrådgivare.
För mer info kontakta
Many Ways

Maten som håller dig frisk
Many Ways i samarbete med Masesgården i Leksand
www.masesgarden.se


 

hälsobild

 

bottenlinje